Badania wchodzące w skład panelu tarczycowego podstawowego pozwalają na diagnostykę czynności tarczycy pod kątem jej ewentualnych zaburzeń. Pakiet tarczycowy jest pomocny w diagnostyce chorób tarczycy.

Badania zawarte w panelu:

Morfologia
TSH
FT3
FT4