Badania oferowane w panelu wątrobowym rozszerzonym zostały dobrane tak, aby możliwa była kompleksowa ocena pracy wątroby, przy równoczesnej diagnostyce i monitorowaniu przebiegu chorób lub uszkodzeń tego narządu. Ponadto, w proponowanym panelu znajdują się badania pozwalające na rozpoznanie lub wykluczenie wystąpienia wirusowego zapalanie wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C.

Badania zawarte w panelu:

Morfologia
AST
ALT
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, Trójglicerydy, Nie-HDL)
ALP
Bilirubina całkowita
APTT
GGTP
Albumina
HBs antygen
p./c. HCV