Testy antygenowe odgrywają istotną role w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Pozwalają na wykrycie specyficznych dla patogenu białek, obecnych w pobranym od pacjenta materiale. W porównaniu do metod molekularnych ( RT-PCR) test antygenowy warunkuję uzyskanie wyniku w znacznie krótszym przedziale czasowym. Równolegle przy tym zachowując wysoką swoistość diagnostyczną. Wykonywane w naszym laboratorium badanie ma charakter jakościowy oraz cechuje go: 96,52% czułość oraz 99,68% swoistość diagnostyczna. W związku
z czym uzyskanie pozytywnego wyniku testu z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na aktywny przebieg zakażenia oraz ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu w wypadku nie zachowania odpowiednich procedur.

Materiałem wyjściowym do badania jest wymaz z nosogardzieli. Pobierany od osób, które spełniają kryteria kliniczne i/lub epidemiologiczne. Za jego wykonanie odpowiada wykwalifikowany personel.

Czułość testu antygenowego

Czułość testu antygenowego jest najwyższa w okresie intensywnego namnażania wirusa w nosogardzieli, czyli na 1-3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych i w trakcie objawów do 5-7 dni od ich pojawienia. Ograniczona czułość testu powoduje jednak, że wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby.