Czym jest Salmonella/Shigella?

Bakterie reprezentowane przez rodzaj Salmonella/Shigella nalezą do rodziny Enterobacteriaceae. Odpowiadają za większość zakażeń przebiegających w postaci ostrych zatruć pokarmowych. Rezerwuarem bakterii są ludzie oraz zwierzęta domowe. Zakażenie pałeczkami Salmonelli jest obecnie w Polsce najczęściej wykrywaną przyczyną biegunki. W tym za blisko 80% przypadków odpowiedzialna jest pałeczka Salmonella enterditis. W obrębie Rodzaju Salmonella ze względu na duże zróżnicowanie genetyczne zastosowano podział na liczne grupy oraz typy serologiczne. Stanowi to jedną z głównych przyczyn utrudnień w zakresie wykonywanych czynności diagnostycznych.

Pałeczki z rodzaju Shigella są czynnikiem etiologicznym czerwonki, nazywanej potocznie chorobą brudnych rąk. Ta wysoce zakaźna choroba obserwowana jest zwłaszcza w okresie letnim (korelacją namnażania z wysoką temperaturą środowiska). Przeważnie w gorącym klimacie w połączeniu ze sprzyjającym niskim poziomem stanu sanitarno – higienicznego. Niezależnie od faktu, iż w krajach rozwijających odnotowana jest rzadko należy mieć świadomość, iż nie leczona może prowadzić do śmierci.

Istotnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wyróżnionymi patogenami jest stosunkowo duży odsetek bezobjawowych nosicieli. Ma to przede wszystkim związek z dłuższym okresem wydalania bakterii z organizmu. Po przebyciu zakażenia pałeczki mogą być wydalane z kałem nawet do kilku miesięcy. Dochodzi do tego również szeroki zakres odporności patogenów na czynniki środowiskowe, pałeczki Salmonelli mogą przetrwać przeszło kilka tygodni
w niekorzystnym środowisku. Należy również przestrzegać wyznaczonego schematu leczenia. Dotyczy to zwłaszcza antybiotyków, gdyż odstępstwa od wyznaczonej przez lekarza terapii wywierają znamienny wpływ na nawracanie zakażeń bakteryjnych.