Tandemowa spektrometria mas sprzężona z wysokosprawną chromatografią cieczową (LC-MS/MS) jest jedną z najbardziej zaawansowanych technik chemii analitycznej. Technika ta, pozwala na czułe, specyficzne oraz swoiste wykrywanie cząsteczek chemicznych w oparciu o ich masę cząsteczkową oraz unikalną strukturę chemiczną. Ze względu na gamę unikalnych cech znalazła zastosowanie również w diagnostyce medycznej. Obecnie stanowi tzw. „złoty standard” w szeregu oznaczeń, szczególnie w diagnostyce endokrynologicznej, toksykologii oraz monitorowaniu terapii stężeniem leku.