Firma DiMedical opracowała i opatentowała innowacyjną metodę diagnostyczną, która zrewolucjonizuje proces diagnostyczny gruźlicy poprzez uproszczenie, znaczne skrócenie czasu i redukcję kosztów.

Badania przemysłowe w zakresie możliwości zastosowania
gatunkowo-specyficznych profili kwasów mykolowych w identyfikacji prątków Mycobacterium pozwalają na monitorowanie procesu rozwoju gruźlicy (szczególnie we wczesnych stadiach) oraz przebiegu leczenia.

Takie podejście diagnostyczne wymaga poszukiwania nowych biomarkerów pochodzących nie tylko od drobnoustrojów, ale także syntetyzowanych wodpowiedzi na zakażenie w organizmie gospodarza.

Z uwagi na fakt, że gruźlica jest nadal ogólnoświatowym problemem klinicznym i społecznym, umieszczanym na czele chorób zakaźnych zagrażających zdrowiu człowieka, a jej szybka diagnostyka decyduje
o prawidłowym leczeniu, obserwujemy duże zainteresowanie naszym produktem na świecie.

Metoda diagnostyczna opracowana przez DiMedical stanowi skuteczne połączenie tradycyjnej diagnostyki laboratoryjnej i nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego technologię spektrometrii mass.

W grudniu 2021 r. nasz wyrób medyczny pozytywnie przeszedł międzynarodową weryfikację patentową przeprowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy, co potwierdza, że jest unikalny na skalę światową.