Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz

Firma DiMedical prowadzi m.in. projekt badawczo-rozwojowy nr POIR.01.01.01-00-0798/16 pod tytułem „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz” mający na celu wdrożenie wysokoprzepustowej, czułej, taniej i szybkiej metody diagnostycznej, opartej o analizę profili kwasów mykolowych, będących elementem budowy ściany komórkowej bakterii z rodzaju Mycobacterium. Główne cele tego projektu zakładają stworzenie metod biotypowania i oceny lekooporności mikroorganizmów z rodzaju Mycobacterium (M.tb complex i MOTT), zatem koncentrują się na diagnostyce czynnika etiologicznego a nie markerów odpowiedzi zakażonego pacjenta.