Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella

Czym jest Salmonella/Shigella?

Bakterie reprezentowane przez rodzaj Salmonella/Shigella nalezą do rodziny Enterobacteriaceae. Odpowiadają za większość zakażeń przebiegających w postaci ostrych zatruć pokarmowych. Rezerwuarem bakterii są ludzie oraz zwierzęta domowe. Zakażenie pałeczkami Salmonelli jest obecnie w Polsce najczęściej wykrywaną przyczyną biegunki. W tym za blisko 80% przypadków odpowiedzialna jest pałeczka Salmonella enterditis. W obrębie Rodzaju Salmonella ze względu na duże zróżnicowanie genetyczne zastosowano podział na liczne grupy oraz typy serologiczne. Stanowi to jedną z głównych przyczyn utrudnień w zakresie wykonywanych czynności diagnostycznych.

Pałeczki z rodzaju Shigella są czynnikiem etiologicznym czerwonki, nazywanej potocznie chorobą brudnych rąk. Ta wysoce zakaźna choroba obserwowana jest zwłaszcza w okresie letnim (korelacją namnażania z wysoką temperaturą środowiska). Przeważnie w gorącym klimacie w połączeniu ze sprzyjającym niskim poziomem stanu sanitarno – higienicznego. Niezależnie od faktu, iż w krajach rozwijających odnotowana jest rzadko należy mieć świadomość, iż nie leczona może prowadzić do śmierci.

Istotnym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wyróżnionymi patogenami jest stosunkowo duży odsetek bezobjawowych nosicieli. Ma to przede wszystkim związek z dłuższym okresem wydalania bakterii z organizmu. Po przebyciu zakażenia pałeczki mogą być wydalane z kałem nawet do kilku miesięcy. Dochodzi do tego również szeroki zakres odporności patogenów na czynniki środowiskowe, pałeczki Salmonelli mogą przetrwać przeszło kilka tygodni
w niekorzystnym środowisku. Należy również przestrzegać wyznaczonego schematu leczenia. Dotyczy to zwłaszcza antybiotyków, gdyż odstępstwa od wyznaczonej przez lekarza terapii wywierają znamienny wpływ na nawracanie zakażeń bakteryjnych.

Kiedy powinno się wykonać test?

Największym wskazaniem do wykonania badania jest ostry przebieg choroby, w tym obecność krwi lub śluzu w kale. Do najczęstszych objawów występujących w wypadku toczącego się zakażenia tymi patogenami należą:

– Nudności, torsje,

– Obfita biegunka,

– Bóle brzucha oraz gorączka,

– Złe samopoczucie, uczucie rozbicia.

Materiałem wyjściowym do przeprowadzenia badania w kierunku potwierdzenia zakażenia oraz identyfikacji pałeczek Salmonella/Shigella jest kał, bądź wymaz z odbytu. Do Badania należy pobrać trzy próbki kału przez trzy kolejno następujące po sobie dni. Wynika to z faktu, iż bakterie wydalane są okresowo. Materiał należy umieścić do czystego, wysuszonego pojemnika jednorazowego użycia. Wymóg badania najczęściej dotyczy takich obszarów pracy jak szpital czy sektor gastronomiczny.

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia bakteriami dochodzi drogą pokarmową na skutek spożycia skażonego pokarmu (niedogotowane mięso, niepasteryzowane mleko czy surowe jaja) Istotną role w etologii rozwoju choroby odgrywają odstępstwa w zakresie postępowania przy obróbce i przechowywaniu surowców spożywczych. W konsekwencji wzrasta ryzyko wtórnego skażenia każdego innego rodzaju żywności. Dotyczy to zwłaszcza pałeczek Shigella charakteryzujących się niewielką dawką zakażającą rzędu kilkuset komórek.