Kamień milowy osiągnięty

Po ponad roku pracy można powiedzieć – mamy to! Jesteśmy w stanie identyfikować drobnoustroje odpowiedzialne za rozwój gruźlicy i innych mykobakterioz u ludzi metodą LC-MS/MS.

W trakcie badań wyznaczyliśmy charakterystyczne biomarkery oraz ich profile, które stanowią podstawę przygotowywanej do wdrożenia innowacyjnej metody diagnostycznej. Kluczowe przewagi naszego rozwiązania to:
– bardzo wysoka specyficzność testu (powyżej 95%),
– identyfikacja drobnoustrojów z grupy Mycobacterium tuberculosis complex (MTBc) oraz innych (MOTT)!
– czas diagnostyki – kilka godzin!
– czułość (docelowo na poziomie poniżej 50 cfu/ml)!

Na rysunkach przedstawione są na kilka sposobów te same wyniki przedstawiające dane związane z identyfikacją drobnoustrojów metodą LC-MS/MS – wykres kołowy, analiza PCA, heatmapa oraz wykresy słupkowe dla wybranych grup drobnoustrojów.

Pracujemy dalej 🙂