Mamy to!

Laboratorium DiMedical, w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (spektrometrii mas), opracowało innowacyjną metodę wykrywająca prątki gruźlicy bezpośrednio z materiału klinicznego (bez konieczności długotrwałego namnażania). Metoda bazuje na czułej oraz swoistej detekcji elementów ściany komórkowej mykobakterii stanowiących swego rodzaju molekularny „odcisk palca” unikalny dla każdego drobnoustroju. Dzięki temu możliwe jest nie tylko czułe wykrywanie komórek prątków gruźlicy (50 komórek/mL), ale również określenie ich szczepu oraz wrażliwości na leki. Diagnostyka zostanie skrócona z 4 tygodni do 3 godzin! Ta rewolucyjna technika pomoże skrócić proces diagnostyczny nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na Świecie. Jesteśmy o krok bliżej do rozwiązania problemu, z którym ludzkość borykała się dziesiątki tysięcy lat swojej historii. Tworzymy diagnostykę przyszłości!