Polska Nagroda Jakości 2022

Polska Nagroda Jakości jest nagrodą gospodarczą przyznawaną firmom, które prezentują wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy, a także oferują klientom produkt, czy usługę najwyższej jakości. Laureatów tego wyróżnienia cechuje solidność i dbałość o standard oferowanych usług i produktów. Dostrzegani są tylko te podmioty, które są wartymi zaufania partnerami biznesowymi. Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia.