Fundamentem działalności Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o. jest realizowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz działalność badawczo-rozwojowa.

Nadrzędnymi celami Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o. są:

 • dostarczenie najwyższej jakości usług Pacjentom oraz Kontrahentom,
 • profesjonalna i obiektywna realizacja badań naukowych,

dlatego też nieustannie w Naszej firmie prowadzone są  działania nastawione na rozwój
i doskonalenie.

Wyznaczone cele chcemy osiągnąć poprzez zapewnienie łatwego i powszechnego dostępu do badań
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz rozpowszechnienie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej.

Polityka Jakości w Naszej firmie jest realizowana poprzez:

 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i jakości dostarczanych usług, dzięki sumiennej analizie działań odnoszących się do ryzyka i szans oraz zapewnienie szybkich działań korygujących i naprawczych,
 • stałe doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
  w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
 • pracę zgodnie z założeniami dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • uczestnictwo w międzylaboratoryjnej kontroli jakości w celu uzyskania niezależnej
  i obiektywnej oceny pracy laboratorium,
 • dostarczanie usług przez personel nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje,
 • dostarczanie nowych rozwiązań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, poprzez rzetelną
  i sumienną realizację badań w zakresie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie wysoką jakość świadczonych usług oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników, a także promowanie zaufania do działalności laboratorium.

Wszelkie ukierunkowania i zamierzenia systemu zarządzania Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o.  wyrażone przez zarząd i kierownictwo koncentrują się na spełnieniu wymagań klientów
w trosce o zdrowie każdego pacjenta.

 

Prezes Zarządu
dr n.med. Karol Majewski
Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o.