Gruźlica pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych i stanowi, zaraz po zakażeniu ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), drugą przyczynę śmierci na choroby zakaźne na świecie. W chwili obecnej brak jest testów laboratoryjnych pozwalających ocenić odpowiedź układu odpornościowego na zakażenie, w szczególności odporności wrodzonej oraz pozwalających na monitorowanie przebiegu leczenia, jak i podatności na kolejne zakażenia. Jest to niezwykle istotne w przypadku przewlekłych chorób zakaźnych (gruźlica, zakażenia latentne), stanów powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i obarczonych wysoką śmiertelnością (sepsa, wstrząs septyczny) oraz przewlekłych chorób ogólnoustrojowych przebiegających z upośledzeniem funkcji układu immunologicznego (cukrzyca, atopowe zapalenie skóry) lub o podłożu genetycznym (mukowiscydoza). Dostępna i stosowana rutynowo diagnostyka mikrobiologiczna pozwala jedynie na stwierdzenie obecności drobnoustrojów w materiale pobranym od pacjenta, ale nie określa podatności na rozwój zakażenia i nie pozwala na ocenę przebiegu zarówno samego zakażenia, jak i procesu leczenia.

Firma DiMedical opracowała i opatentowała innowacyjną metodę diagnostyczną, która zrewolucjonizuje proces diagnostyczny gruźlicy poprzez uproszczenie, znaczne skrócenie czasu i redukcję kosztów.

Badania przemysłowe w zakresie możliwości zastosowania gatunkowo-specyficznych profili kwasów mykolowych w identyfikacji prątków Mycobacterium pozwalają na monitorowanie procesu rozwoju gruźlicy (szczególnie we wczesnych stadiach) oraz przebiegu leczenia.

Takie podejście diagnostyczne wymaga poszukiwania nowych biomarkerów pochodzących nie tylko od drobnoustrojów, ale także syntetyzowanych w odpowiedzi na zakażenie w organizmie gospodarza.

Z uwagi na fakt, że gruźlica jest nadal ogólnoświatowym problemem klinicznym i społecznym, umieszczanym na czele chorób zakaźnych zagrażających zdrowiu człowieka, a jej szybka diagnostyka decyduje o prawidłowym leczeniu, obserwujemy duże zainteresowanie naszym produktem na świecie.

Metoda diagnostyczna opracowana przez DiMedical stanowi skuteczne połączenie tradycyjnej diagnostyki laboratoryjnej i nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego technologię spektrometrii mass.

W grudniu 2021 r. nasz wyrób medyczny pozytywnie przeszedł międzynarodową weryfikację patentową przeprowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy, co potwierdza, że jest unikalny na skalę światową.