Kiedy powinno się wykonać test?

Największym wskazaniem do wykonania badania jest ostry przebieg choroby, w tym obecność krwi lub śluzu w kale. Do najczęstszych objawów występujących w wypadku toczącego się zakażenia tymi patogenami należą:

  • Nudności, torsje,
  • Obfita biegunka,
  • Bóle brzucha oraz gorączka,
  • Złe samopoczucie, uczucie rozbicia.

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia bakteriami dochodzi drogą pokarmową na skutek spożycia skażonego pokarmu (niedogotowane mięso, niepasteryzowane mleko czy surowe jaja) Istotną role w etologi rozwoju choroby odgrywają odstępstwa w zakresie postępowania przy obróbce i przechowywaniu surowców spożywczych. W konsekwencji wzrasta ryzyko wtórnego skażenia każdego innego rodzaju żywności. Dotyczy to zwłaszcza pałeczek Shigelli charakteryzujących się niewielką dawką zakażającą rzędu kilkuset komórek.