Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical w 2018 roku został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii "Medycyna i farmacja przyszłości".

Niezmiernie cieszymy się, że po raz kolejny DiMedical został doceniony przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Tym razem otrzymaliśmy nagrodę Fundament 2021 za działania prospołeczne silnie przyczyniające się do rozwoju diagnostyki w kierunku detekcji wirusa SARS-CoV-2.

Z przyjemnością informujemy, że firma DiMedical otrzymała nominację do tytułu “Polska Nagroda Innowacyjności 2019” w kategorii medycyna, za realizację projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical uczestniczyło w programie QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA Programme. Potwierdzając tym samym wiarygodność wykonywanych czynności diagnostycznych, realizowanych w ramach detekcji genomu SARS-CoV-2. Certyfikat Obowiązuje od 19-07-2021 - 19-07-2022.

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodą diagnostyczną poddaną weryfikacji była reakcja RT-PCR (ang. reverse-transc.ription polymeraze chain reaction). Certyfikat obowiązuje od 25.07.2021 – 25.07.2022.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodę diagnostyczną poddaną weryfikacji stanowił test imunnochromatograficzny.
Certyfikat Obowiązuje od 26.12.2021 – 26.12.2022.

Nasza firma została laureatem nagrody fundament 2020. Istotną rolę w uzyskanym wyróżnieniu odegrał projekt dotyczący szybkiej diagnostyki gruźlicy. Ową nagrodę traktujemy jako swoiste potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek pracy jest dobry i zauważalny w środowisku medycznym.

Nasze laboratorium spełniło warunki zawarte w programie POLMICRO/SSE. Potwierdzając tym wysoką jakość wykonywanej w ramach centrum diagnostyki mikrobiologicznej.

Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical w listopadzie 2022 otrzymało Polską Nagrodę Jakości przez PAP.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodą diagnostyczną poddaną weryfikacji była reakcja RT-PCR (ang. reverse-transc.ription polymeraze chain reaction). Certyfikat obowiązuje od 24.07.2022 – 24.07.2023.