Projekt badawczo rozwojowy POIR.01.01.01-00-0798/16 „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz”.

Centrum Medycyny
Klinicznej DiMedical

Dowiedz się o nas więcej

Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical to innowacyjna spółka biomedyczna działająca w obszarze medycyny klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, badań B+R, wykorzystując nowoczesne technologie medyczne. Spółka została powołana w 2016 roku w Łodzi, a jej nadrzędnym celem jest opracowywanie i wdrażanie unikalnych metod diagnostycznych z zakresu chorób infekcyjnych oraz nowotworowych.

Dowiedz się o nas więcej

Aktualności News

Polska Nagroda Jakości 2022

Polska Nagroda Jakości jest nagrodą gospodarczą przyznawaną firmom, które prezentują wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy, a także oferują klientom produkt, czy usługę najwyższej jakości. Laureatów tego wyróżnienia...

Dowiedz się więcej Read more

Świadectwa uznania ISO

Przykładamy ogromną wagę do jakości i standardów pracy w naszym laboratorium. Dzięki zaangażowaniu pracowników Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical udało nam się uzyskać dwa świadectwa uznania laboratorium. Dziękujemy za wyróżnienie❗

Dowiedz się więcej Read more
Zobacz starsze wpisy See older news

Nagrody
i certyfikaty
Awards
and certificates

Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical w 2018 roku został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii 'Medycyna i farmacja przyszłości'.

Niezmiernie cieszymy się, że po raz kolejny nasza firma została doceniona przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu przedsiębiorczości. Nagrodę Fundament 2021 otrzymaliśmy za działania prospołeczne, silnie przyczyniające się do rozwoju diagnostyki w kierunku detekcji wirusa SARS-CoV-2.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodą diagnostyczną poddaną weryfikacji była reakcja RT-PCR (ang. reverse-transc.ription polymeraze chain reaction).
Certyfikat Obowiązuje od 25.07.2021 – 25.07.2022.

Z przyjemnością informujemy, że firma DiMedical otrzymała nominację do tytułu “Polska Nagroda Innowacyjności 2019” w kategorii medycyna, za realizację projektu związanego z wdrożeniem innowacyjnej metody diagnostyki gruźlicy i innych mykobakterioz.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical uczestniczyło w programie QCMD 2021 SARS-CoV-2 EQA Programme. Potwierdzając tym samym wiarygodność wykonywanych czynności diagnostycznych, realizowanych w ramach detekcji genomu SARS-CoV-2. Certyfikat Obowiązuje od 19-07-2021 - 19-07-2022.

Kongres MADE IN POLAND ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodę diagnostyczną poddaną weryfikacji stanowił test imunnochromatograficzny.
Certyfikat Obowiązuje od 26.12.2021 – 26.12.2022.

Nasza firma została laureatem nagrody fundament 2020. Istotną rolę w uzyskanym wyróżnieniu odegrał projekt dotyczący szybkiej diagnostyki gruźlicy. Ową nagrodę traktujemy jako swoiste potwierdzenie, że obrany przez nas kierunek pracy jest dobry i zauważalny w środowisku medycznym.

Nasze laboratorium spełniło warunki zawarte w programie POLMICRO/SSE. Potwierdzając tym wysoką jakość wykonywanej w ramach centrum diagnostyki mikrobiologicznej.

Centrum medycyny klinicznej DiMedical zrealizowało warunki zawarte w MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOSCI (EQA) SARS-CoV-2. Metodą diagnostyczną poddaną weryfikacji była reakcja RT-PCR (ang. reverse-transc.ription polymeraze chain reaction). Certyfikat obowiązuje od 24.07.2022 – 24.07.2023.

Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical w listopadzie 2022 otrzymało Polską Nagrodę Jakości przez PAP.

Dlaczego
Dimedical?
Why
Dimedical?

„Salus aegroti
suprema lex”
Zdrowie chorego
najwyższym prawem
the safety of the patient
is the supreme law

DiMedical, oprócz działalności badawczo-rozwojowej, specjalizuje się w komercyjnej diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej.

Spółka świadczy usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej (NZOZ), oparte o techniki spektrometrii mas, biologii molekularnej, genetyki oraz mikrobiologii.

Sprawdź nasze badania
zespół DiMedical