Naszą kadrę tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu wielu dziedzin medycyny. Posiadamy doświadczenie w zakresie kierowania pracami B+R, przeprowadzania prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych zdobyte podczas realizacji szeregu projektów.

Zespół badawczy tworzą specjaliści diagnostyki mikrobiologicznej, specjaliści diagnostyki molekularnej i technik sekwencjonowania genetycznego, diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy, biotechnolodzy a także specjaliści zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji uzyskanych wyników.

O potencjalne rozwojowym i merytorycznym firmy decyduje przede wszystkim osoba właściciela Spółki – dr n.med. Karola Majewskiego – z wykształcenia mikrobiologa, analityka medycznego, specjalizującego się w mikrobiologii klinicznej, od lat zajmującego się tematyką nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych a w szczególności gruźlicy.